DOKTER : DYAH TRI KUSUMAWATI, drg. Sp.KG

Hari Jam Praktek
SENIN07:00-14:00
SELASA07:00-14:00
RABU07:00-14:00
KAMIS07:00-14:00
JUMAT07:00-11:00